Dyskusja na temat unieważnienia WIBOR i szans na powodzenie pozwów dotyczących tej sprawy przyczyniła się do tego, że w mediach coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać także klauzulom niedozwolonym. Jak najlepiej wyjaśnić ten termin i dlaczego ma tak duże znaczenie dla osób, które czekają na korzystne dla siebie decyzje?

Istota klauzul niedozwolonych

O klauzulach niedozwolonych informuje nas kodeks cywilny. Możemy znaleźć w nim zarówno ich listę, jak i informacje na temat konsekwencji, jakie pociąga za sobą ich zawieranie. I choć klauzule niedozwolone są częścią wielu umów, warto pamiętać o tym, że w żaden sposób nie powinny wiązać konsumenta. Wielu prawników forsuje tezę, że również WIBOR to klauzula niedozwolona i nie powinien mieć mocy wiążącej. Oczywiście, osoba związana z umową nie może, sama z siebie, nagle wstrzymać się od spłacania części zobowiązań. Pozwy o WIBOR pozwalają jednak na rozwiązanie tego problemu i sprawiają, że szybko można zapomnieć o jego istnieniu. Warto więc zastanowić się nad przeanalizowaniem tej opcji.

Kategorie: Blog