Co jest bazą w przypadku pozwów o WIBOR

Co jest bazą w przypadku pozwów o WIBOR?

Doświadczenia osób spłacających kredyty frankowe nauczyły nas, że warto walczyć o swoje prawa. Początkowo trudno było uwierzyć, że postulaty frankowiczów mają uzasadnienie. Dziś nie ma jednak wątpliwości, że osoby zwracające uwagę na nieprawidłowości po stronie banków miały rację. Obecnie wiele mówi się o tym, że drogą wyznaczoną przez frankowiczów już niedługo zaczną podążać osoby zaciągające kredyty hipoteczne w złotówkach. Nie ulega zresztą wątpliwości, że osoby te mogą liczyć na podobny sukces. (więcej…)

Pomoc dla kredytobiorców z WIBOR – gdzie szukać wparcia

Pomoc dla kredytobiorców z WIBOR – gdzie szukać wparcia?

Liczba kancelarii, które deklarują, że są w stanie pomóc kredytobiorcom, nie jest wcale mała. Dominują te, które oferują wsparcie osobom z kredytami frankowymi. Systematycznie rośnie jednak również liczba takich, które wychodzą naprzeciw potrzebom złotówkowiczom. Pytanie o to, czy warto walczyć o swoje prawa, gdy ma się kredyt oparty o wskaźnik WIBOR, powoli traci więc na aktualności. Zastępuje je inne – dotyczące tego, z jaką kancelarią związać swój los. (więcej…)

Co warto wiedzieć o pozwach zbiorowych o WIBOR

Co warto wiedzieć o pozwach zbiorowych o WIBOR?

Osoby, które zmagają się z problemem coraz wyższych rat kredytów złotówkowych natrafiają na zapewnienia, że ich położenie jest może trudne, z całą pewnością jednak nie może być uznane za beznadziejne. Na liście proponowanych im rozwiązań znajdują się przede wszystkim pozwy indywidualne. Przynajmniej raz na jakiś czas wspomina się jednak również o pozwie zbiorowym. (więcej…)

Profesjonalna pomoc w walce z WIBOREM

Profesjonalna pomoc w walce z WIBOREM

Nie brakuje osób, którym już od dawna wydaje się, że sposób naliczania wskaźnika WIBOR nie jest w pełni uczciwy. Do niedawna ich położenie nie było jednak do pozazdroszczenia. Owszem, osoby te często słyszały głosy poparcia. Brakowało jednak konkretnych opracowań potwierdzających zasadność tej tezy. Teraz zaczyna się to zmieniać, nie oznacza to jednak, że każdy złożony pozew ma tak samo dużą szansę na to, aby być rozpatrzonym na korzyść kredytobiorcy. (więcej…)

WIBOR a rzeczywiste koszty pozwów zbiorowych

WIBOR a rzeczywiste koszty pozwów zbiorowych

Gdy analizujemy zasady, w oparciu o które zawiązuje się pozwy zbiorowe o WIBOR, zwykle koncentrujemy się na wymogach formalnych, jakie muszą być spełnione, aby pozwy takie miały w ogóle sens. Nietrudno się jednak domyślić, że kredytobiorcy nie pytają jedynie o nie. Interesuje ich również to, jakie koszty finansowe należy ponieść. (więcej…)

WIBOR – próby oceny legalności

WIBOR – próby oceny legalności

Czy niejasności, z jakimi wiąże się ustalanie wskaźnika WIBOR, mogą dawać szansę na jego unieważnienie w najbliższym czasie? Wiele wskazuje na to, że jest to scenariusz wysoce prawdopodobny. Argumentów, jakie za nim przemawiają, jest zresztą znacznie więcej i trudno dziś utrzymywać, że najmocniejszym jest niejasna polityka informacyjna banków. (więcej…)

Dlaczego WIBOR jest postrzegany jako wskaźnik wadliwy

Dlaczego WIBOR jest postrzegany jako wskaźnik wadliwy?

Uwaga, jaką poświęca się dziś wskaźnikowi WIBOR jest tak duża, że pytania na jego temat są zadawane już nie tylko przez ekonomistów i prawników. Także osoby spłacające kredyty hipoteczne o bardzo wysokich ratach zaczynają szukać odpowiedzi na pytanie o to, czy rzeczywiście musi tak być. Wadliwość WIBOR-u dość szybko zaczyna się zresztą rzucać w oczy. (więcej…)

Unieważnienie WIBOR krok po kroku

Unieważnienie WIBOR krok po kroku

Temat wątpliwej legalności sposobu, w jaki banki obliczały wskaźnik WIBOR udzielając kredytów w złotówkach, powraca regularnie. Nic więc dziwnego, że rośnie też liczba pytań o to, czy wspomniane wątpliwości mogą poprawić położenie kredytobiorców. Pracownicy kancelarii zajmującej się unieważnianiem WIBOR nie mają co do tego wątpliwości, choć przypominają też, że każda sprawa jest nieco inna, a tym samym każdy przypadek powinien być poddawany równie starannej analizę. (więcej…)

Kiedy istnieje szansa na unieważnienie kredytu złotowego

Kiedy istnieje szansa na unieważnienie kredytu złotowego?

Dyskusja na temat legalności wskaźnika WIBOR przyczyniła się do tego, że zaczęto debatować także nad kilkoma innymi zagadnieniami. Jednym z nich jest unieważnienie kredytów w złotówkach. Czy osoby spłacające tego rodzaju zobowiązania mogą – podobnie jak frankowicze – podejmować działania mające na celu upewnienie się, że ich banki rzeczywiście były uczciwe? (więcej…)