Dyskusja na temat legalności wskaźnika WIBOR przyczyniła się do tego, że zaczęto debatować także nad kilkoma innymi zagadnieniami. Jednym z nich jest unieważnienie kredytów w złotówkach. Czy osoby spłacające tego rodzaju zobowiązania mogą – podobnie jak frankowicze – podejmować działania mające na celu upewnienie się, że ich banki rzeczywiście były uczciwe?

Kiedy unieważnić umowę kredytową rozliczaną w złotówkach?

Wniosek o unieważnienie kredytu musi trafić do sądu, sąd zaś musi stwierdzić jej nieważność. Okoliczności, które uprawniają do tego mogą być związane zarówno z zawarciem, jak i z realizacją umowy. Najczęściej unieważnienie kredytu złotowego ma miejsce wtedy, gdy bank narusza przepisy prawa lub samej umowy kredytowej. Co ważne, unieważnienie wcale nie musi dotyczyć całej umowy.

Często bywa i tak, że o nieprawidłowościach można mówić jedynie w kontekście niektórych jej postanowień. Unieważnienie ich również pociąga za sobą realne zyski odnoszące się zarówno do samego spłaconego kredytu, jak i do tej jego części, która oczekuje jeszcze na uregulowanie.

Kategorie: Blog