Czy niejasności, z jakimi wiąże się ustalanie wskaźnika WIBOR, mogą dawać szansę na jego unieważnienie w najbliższym czasie? Wiele wskazuje na to, że jest to scenariusz wysoce prawdopodobny. Argumentów, jakie za nim przemawiają, jest zresztą znacznie więcej i trudno dziś utrzymywać, że najmocniejszym jest niejasna polityka informacyjna banków.

WIBOR – co budzi wątpliwości?

Kancelarie, które coraz częściej i chętniej wspierają złotówkowiczów, zwracają uwagę na to, że dzięki omawianemu to wskaźnikowi banki zarabiają podwójnie. Oczywiście, nikt nie kwestionuje tego, że zarabiają na marży. Wydaje się to zresztą czymś naturalnym. Czy jednak naturalne jest to, że powiększają swój zarobek manipulując wysokością WIBOR-u i systematycznie podnosząc jego wysokość? Można mieć co do tego poważne wątpliwości. Oczywiście, zasady, na jakich wyliczany jest WIBOR, nie zawsze były takie same. Osoby zainteresowane tym, czy unieważnienie WIBOR jest możliwe i w ich przypadku, powinny więc udać się do kancelarii z umową kredytową i przedstawić znajdujące się na niej ustalenia.

Kategorie: Blog